dodělat: kontrola, citace všeobecných částí, zdroj, sjednocení formátování

 

ZAKRSLÝ SATÉNOVÝ (ZSa)

SK: Zdrobnený saténový, D: Satinzwerge, GB: Dwarf Satin

 

Genotyp:

Genotypy a barevné rázy jsou shodné s genotypy králíka saténového.

 

Měsíční přírůstky hmotnosti:

Měsíc

1.

2:

3.

4.

5.

6.

KG

0,2

0,4

0,6

0,7

0,9

1,1

 

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost                                                                                                          10 bodů

2. Tvar                                                                                                                   20 bodů

3. Typ                                                                                                                    20 bodů

4. Hustota, délka, struktura srsti                                                                           15 bodů

5. Saténový lesk                                                                                                    20 bodů

6. Barva krycího chlupu a podsady, mezibarva                                                        10 bodů

7. Péče a zdraví                                                                                                       5 bodů

                                                                                                                           100 bodů

Pozice 1. – hmotnost

0,80 – 0,89 kg

0,90 – 0,99 kg

1,00 – 1,25 kg

1,26 – 1,34 kg

1,35 – 1,50

8 bodů

9 bodů

10 bodů

9 bodů

8 bodů

 

Pozice 2. – tvar

Viz Všeobecná část.

 

Pozice 3. – typ

Kritéria této pozice odpovídají týmž kritériím u He a Z

 

Pozice 4. – hustota, délka a struktura srsti

Srst je mimořádně hustá, elastická,  1,8 – 2,0 cm dlouhá. Působením saténového faktoru jsou výrazně zmenšeny průměry všech druhů chlupů. Pesíky přesahují základní krycí chlup asi o   1 – 2 mm. Zmenšení průměru chlupů způsobuje výraznější zjemnění srsti. To je výrazně odlišné od plemen s normální srstí.

 

Pozice 5. – saténový lesk

Všechny druhy chlupů vykazují zvláštní, velmi silný, hedvábný a třpytivý lesk. Je vyvolán saténovým faktorem, který způsobuje jakoby skelný obal všech chlupů se schopnosti silně odrážet světelné paprsky. Nejvýrazněji se lesk projevuje na místech s kratší srstí.

 

Pozice 6. – barva krycího chlupu, podsady, mezibarvy, očí a drápů

Kritéria pro barvu očí, drápů, krycího chlupu, podsady či mezibarvy odpovídají kritériím páté a šesté pozice výchozích plemen s normální srstí. Průsvitný, jakoby skelný obal působí tak, že barva krycího chlupu, podsady, mezibarvy se projevuje výrazně intenzivněji v porovnání s normálně osrstěnými plemeny stejného barevného rázu.

 

Pozice 7. – péče a zdraví

Viz Všeobecná část

 

Přípustné vady

 

Pozice 1.:

Viz stupnice hmotnosti.

 

Pozice 2.:

Viz všeobecná část.

 

Pozice 3.:

Viz Všeobecná část a dále: menší odchylky od požadovaného typu těla i hlavy. Zřetelný krční zářez, užší hrudník, velmi tenké a slabé končetiny. Šířka čela u samců menší než 5 cm. Méně osrstěné a špičaté uši, délka 5,6 až 7 cm. Uši zeširoka nasazené. Méně výrazné oči.

 

Pozice 4.:

Méně hustá srst, mírné odchylky od požadované délky. Mírně hrubší srst se sklonem ke struktuře plemen s normální srstí. Ojedinělá místa se sklonem k plstění.

 

Pozice 5.:

Méně výrazný saténový lesk.

 

Pozice 6.:

U slonovinových zvířat menší nestejnoměrnost zbarvení těla, mírné odstínové odchylky barvy očí albínů, leucínů a hnědookých. U dalších barevných rázů méně výrazná intenzita zbarvení. Dále platí přípustné vady popsané v pátých a šestých pozicích výchozích plemen s normální srsti.

 

Pozice 7.:

Viz. Všeobecná část.

 

Nepřípustné vady

 

Pozice 1.:

Hmotnost nižší než 0,8 kg a vyšší než 1,50 kg (neklasifikován).

 

Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

 

Pozice 3.:

Výrazné odchylky od požadovaného typu (výluka). Dlouhý krk (výluka). Plazivý pohyb (výluka). Dlouhá, úzká hlava (výluka), délka uší větší než 7 cm (výluka), uši kratší než 4 cm (neklasifikován).
 

Pozice 4.:

Výrazně řídká srst (výluka). Téměř chybějící podsada (výluka). Výrazné odchylky od stanovené délky krycího chlupu (výluka). Struktura srsti, která odpovídá plemenům s normální srstí (výluka). Zplstěna srst na různých místech těla či větší ploše (výluka).

 

Pozice 5.:

Chybějící saténový lesk (výluka). V případech, kdy nelze saténový lesk z důvodu línání posoudit (neklasifikován).

 

Pozice 6.:

Srst silně znečištěná či výrazně skvrnitá (neklasifikován). Jiná barva očí, drápů či ostatní nepřípustné vady, které jsou popsány v páté a šesté pozici výchozích plemen.

 

Pozice 7.:

Viz Všeobecná část.