dodělat: kontrola, citace všeobecných částí, zdroj, sjednocení formátování

 

ZAKRSLÝ SATÉNOVÝ (ZSa)

SK: Zdrobnený saténový, D: Satinzwerge, GB: Dwarf Satin

 

Genotyp:

Genotypy a barevné rázy jsou shodné s genotypy králíka saténového.

 

Měsíční přírůstky hmotnosti:

Měsíc

1.

2:

3.

4.

5.

6.

KG

0,2

0,4

0,6

0,7

0,9

1,1

 

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost                                                                                                          10 bodů

2. Tvar                                                                                                                   20 bodů

3. Typ                                                                                                                    20 bodů

4. Hustota, délka, struktura srsti                                                                           15 bodů

5. Saténový lesk                                                                                                    20 bodů

6. Barva krycího chlupu a podsady, mezibarva                                                        10 bodů

7. Péče a zdraví                                                                                                       5 bodů

                                                                                                                           100 bodů

Pozice 1. – hmotnost

0,80 – 0,89 kg

0,90 – 0,99 kg

1,00 – 1,25 kg

1,26 – 1,34 kg

1,35 – 1,50

8 bodů

9 bodů

10 bodů

9 bodů

8 bodů

 

Pozice 2. – tvar

Viz Všeobecná část.

 

Pozice 3. – typ

Kritéria této pozice odpovídají týmž kritériím u He a Z

 

Pozice 4. – hustota, délka a struktura srsti

Srst je mimořádně hustá, elastická,  1,8 – 2,0 cm dlouhá. Působením saténového faktoru jsou výrazně zmenšeny průměry všech druhů chlupů. Pesíky přesahují základní krycí chlup asi o   1 – 2 mm. Zmenšení průměru chlupů způsobuje výraznější zjemnění srsti. To je výrazně odlišné od plemen s normální srstí.

 

Pozice 5. – saténový lesk

Všechny druhy chlupů vykazují zvláštní, velmi silný, hedvábný a třpytivý lesk. Je vyvolán saténovým faktorem, který způsobuje jakoby skelný obal všech chlupů se schopnosti silně odrážet světelné paprsky. Nejvýrazněji se lesk projevuje na místech s kratší srstí.

 

Pozice 6. – barva krycího chlupu, podsady, mezibarvy, očí a drápů

Kritéria pro barvu očí, drápů, krycího chlupu, podsady či mezibarvy odpovídají kritériím páté a šesté pozice výchozích plemen s normální srstí. Průsvitný, jakoby skelný obal působí tak, že barva krycího chlupu, podsady, mezibarvy se projevuje výrazně intenzivněji v porovnání s normálně osrstěnými plemeny stejného barevného rázu.

 

Pozice 7. – péče a zdraví

Viz Všeobecná část

 

Přípustné vady

 

Pozice 1.:

Viz stupnice hmotnosti.

 

Pozice 2.:

Viz všeobecná část.

 

Pozice 3.:

Viz Všeobecná část a dále: menší odchylky od požadovaného typu těla i hlavy. Zřetelný krční zářez, užší hrudník, velmi tenké a slabé končetiny. Šířka čela u samců menší než 5 cm. Méně osrstěné a špičaté uši, délka 5,6 až 7 cm. Uši zeširoka nasazené. Méně výrazné oči.

 

Pozice 4.:

Méně hustá srst, mírné odchylky od požadované délky. Mírně hrubší srst se sklonem ke struktuře plemen s normální srstí. Ojedinělá místa se sklonem k plstění.

 

Pozice 5.:

Méně výrazný saténový lesk.

 

Pozice 6.:

U slonovinových zvířat menší nestejnoměrnost zbarvení těla, mírné odstínové odchylky barvy očí albínů, leucínů a hnědookých. U dalších barevných rázů méně výrazná intenzita zbarvení. Dále platí přípustné vady popsané v pátých a šestých pozicích výchozích plemen s normální srsti.

 

Pozice 7.:

Viz. Všeobecná část.

 

Nepřípustné vady

 

Pozice 1.:

Hmotnost nižší než 0,8 kg a vyšší než 1,50 kg (neklasifikován).

 

Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

 

Pozice 3.:

Výrazné odchylky od požadovaného typu (výluka). Dlouhý krk (výluka). Plazivý pohyb (výluka). Dlouhá, úzká hlava (výluka), délka uší větší než 7 cm (výluka), uši kratší než 4 cm (neklasifikován).
 

Pozice 4.:

Výrazně řídká srst (výluka). Téměř chybějící podsada (výluka). Výrazné odchylky od stanovené délky krycího chlupu (výluka). Struktura srsti, která odpovídá plemenům s normální srstí (výluka). Zplstěna srst na různých místech těla či větší ploše (výluka).

 

Pozice 5.:

Chybějící saténový lesk (výluka). V případech, kdy nelze saténový lesk z důvodu línání posoudit (neklasifikován).

 

Pozice 6.:

Srst silně znečištěná či výrazně skvrnitá (neklasifikován). Jiná barva očí, drápů či ostatní nepřípustné vady, které jsou popsány v páté a šesté pozici výchozích plemen.

 

Pozice 7.:

Viz Všeobecná část.

Miniature Lop

breed standard 2021-2025
The British Rabbit Council

     Ring Size K   Points
     1 Type        30
     2 Weight  
     3 Coat        20
     4 Head, Crown and Eyes  
     5 Ears        30
     6 Colour and Pattern        15
     7 Condition          5
     Total      100

 

 1. Type - Bold thickset and firm. The body should be short, broad and well muscled with little visible neck. The well-muscled rump is short and well rounded. The chest is broad and deep with curved sides where it meets the shoulders, which are broad and strong. The front legs are thick, short and straight. The hind legs are short, strong, powerful and carried parallel to the body. The tail is straight, strong and well furred. A small dewlap is permissible but not desirable.
 2. Adult Weight - Ideal Maximum kg 1.5 1.6 lb/oz 3.4 3.8 Maximum weight for under 5 months exhibits to be 1.360kg (3lb).
 3. Coat - The coat to be dense and of good length, rollback with an abundance of guard hairs. Legs and pads to be well furred.
 4. Head, Crown and Eyes - The head is bold, broad and well developed. The profile of the head is strongly curved with a good width between the eyes, full cheeks and a broad muzzle. The eyes are bold, bright and large. The basal ridge of the ears should appear prominent across the top of the skull to form the crown.
 5. Ears - Should be broad, thick, well furred and rounded at the ends. They should be carried close to the cheeks giving a horseshoe like outline when viewed from the front. The inside of the ears should not be visible from any angle when carried correctly.
 6. Colour and Pattern - Any colour or pattern accepted by the Breeds Standard Committee of the British Rabbit Council.
 7. Condition - The exhibit should be in a perfect state of health and bodily condition, free from all soiling, particularly on the feet, ears and genital parts. The coat should reflect the overall good health of the exhibit, which should appear alert and vigorous.

  FAULTS - Body too long; head not sufficiently characteristic of the breed; pimpled or damaged ears; poor ear carriage; ears folded; crown not developed; fly back coat; large dewlaps in does; rear feet not parallel to the body; light soiling of feet, ears and genital organs; bare pads; fur slightly soiled or matted; long toenails; lack of vitality.

  DISQUALIFICATIONS - Maloccluded or mutilated teeth; over weight limit; deformities and mutilations; deformation of the teeth; feet bowed or bent; white toe nails in coloured exhibits; white nose on butterfly pattern; crooked tail; any discernible illness or disease; blindness or partial blindness; incorrect eye colour; any parasitic infection; much soiling; matted coat; sore pads (where skin is broken or scabbed); any evidence of irregular preparation for exhibition including trimming and dyeing.

zdroj: https://thebritishrabbitcouncil.org/Breed%20Standards%20Book%202021.pdf