cerny horniZakrslí saténoví - ramlice

cerny spodni

Astoria Thesia

astoria mala bad

 plemeno: zakrslý saténový
 kresba a barva: strakáč modrožlutý
 váha
: 1,05kg

Satoshi Thesia

satoshi

 plemeno: zakrslý saténový
 kresba a barva: japanovitý
 váha
: 1,2kg

Hibiki Thesia

Hibiki

 plemeno: zakrslý saténový
 kresba a barva: japanovitý
 váha
: 1,2kg

Hedvika Thesia

hedvika

 plemeno: zakrslý saténový
 kresba a barva: rhönský
 váha
: 1,1kg

Kate Thesia

kate5.jpg

 plemeno: zakrslý saténový
 kresba a barva: červený
 váha
: 1,2kg

Rozenrot AG

Snimek obrazovky 2024-02-18 v12.07.44.png

 plemeno: zakrslý
 kresba a barva: červený
 váha
: 1,2kg

Brusinka AG

foto brzy

 plemeno: zakrslý
 kresba a barva: červený
 váha
: 1,2kg

Karkulka Thesia

Karkulka

 plemeno: zakrslý saténový
 kresba a barva: plášťový červený
 váha
: 1,15kg