dodělat: kontrola, citace všeobecných částí, zdroj, sjednocení formátování

 

ZAKRSLÝ SATÉNOVÝ (ZSa)

SK: Zdrobnený saténový, D: Satinzwerge, GB: Dwarf Satin

 

Genotyp:

Genotypy a barevné rázy jsou shodné s genotypy králíka saténového.

 

Měsíční přírůstky hmotnosti:

Měsíc

1.

2:

3.

4.

5.

6.

KG

0,2

0,4

0,6

0,7

0,9

1,1

 

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost                                                                                                          10 bodů

2. Tvar                                                                                                                   20 bodů

3. Typ                                                                                                                    20 bodů

4. Hustota, délka, struktura srsti                                                                           15 bodů

5. Saténový lesk                                                                                                    20 bodů

6. Barva krycího chlupu a podsady, mezibarva                                                        10 bodů

7. Péče a zdraví                                                                                                       5 bodů

                                                                                                                           100 bodů

Pozice 1. – hmotnost

0,80 – 0,89 kg

0,90 – 0,99 kg

1,00 – 1,25 kg

1,26 – 1,34 kg

1,35 – 1,50

8 bodů

9 bodů

10 bodů

9 bodů

8 bodů

 

Pozice 2. – tvar

Viz Všeobecná část.

 

Pozice 3. – typ

Kritéria této pozice odpovídají týmž kritériím u He a Z

 

Pozice 4. – hustota, délka a struktura srsti

Srst je mimořádně hustá, elastická,  1,8 – 2,0 cm dlouhá. Působením saténového faktoru jsou výrazně zmenšeny průměry všech druhů chlupů. Pesíky přesahují základní krycí chlup asi o   1 – 2 mm. Zmenšení průměru chlupů způsobuje výraznější zjemnění srsti. To je výrazně odlišné od plemen s normální srstí.

 

Pozice 5. – saténový lesk

Všechny druhy chlupů vykazují zvláštní, velmi silný, hedvábný a třpytivý lesk. Je vyvolán saténovým faktorem, který způsobuje jakoby skelný obal všech chlupů se schopnosti silně odrážet světelné paprsky. Nejvýrazněji se lesk projevuje na místech s kratší srstí.

 

Pozice 6. – barva krycího chlupu, podsady, mezibarvy, očí a drápů

Kritéria pro barvu očí, drápů, krycího chlupu, podsady či mezibarvy odpovídají kritériím páté a šesté pozice výchozích plemen s normální srstí. Průsvitný, jakoby skelný obal působí tak, že barva krycího chlupu, podsady, mezibarvy se projevuje výrazně intenzivněji v porovnání s normálně osrstěnými plemeny stejného barevného rázu.

 

Pozice 7. – péče a zdraví

Viz Všeobecná část

 

Přípustné vady

 

Pozice 1.:

Viz stupnice hmotnosti.

 

Pozice 2.:

Viz všeobecná část.

 

Pozice 3.:

Viz Všeobecná část a dále: menší odchylky od požadovaného typu těla i hlavy. Zřetelný krční zářez, užší hrudník, velmi tenké a slabé končetiny. Šířka čela u samců menší než 5 cm. Méně osrstěné a špičaté uši, délka 5,6 až 7 cm. Uši zeširoka nasazené. Méně výrazné oči.

 

Pozice 4.:

Méně hustá srst, mírné odchylky od požadované délky. Mírně hrubší srst se sklonem ke struktuře plemen s normální srstí. Ojedinělá místa se sklonem k plstění.

 

Pozice 5.:

Méně výrazný saténový lesk.

 

Pozice 6.:

U slonovinových zvířat menší nestejnoměrnost zbarvení těla, mírné odstínové odchylky barvy očí albínů, leucínů a hnědookých. U dalších barevných rázů méně výrazná intenzita zbarvení. Dále platí přípustné vady popsané v pátých a šestých pozicích výchozích plemen s normální srsti.

 

Pozice 7.:

Viz. Všeobecná část.

 

Nepřípustné vady

 

Pozice 1.:

Hmotnost nižší než 0,8 kg a vyšší než 1,50 kg (neklasifikován).

 

Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

 

Pozice 3.:

Výrazné odchylky od požadovaného typu (výluka). Dlouhý krk (výluka). Plazivý pohyb (výluka). Dlouhá, úzká hlava (výluka), délka uší větší než 7 cm (výluka), uši kratší než 4 cm (neklasifikován).
 

Pozice 4.:

Výrazně řídká srst (výluka). Téměř chybějící podsada (výluka). Výrazné odchylky od stanovené délky krycího chlupu (výluka). Struktura srsti, která odpovídá plemenům s normální srstí (výluka). Zplstěna srst na různých místech těla či větší ploše (výluka).

 

Pozice 5.:

Chybějící saténový lesk (výluka). V případech, kdy nelze saténový lesk z důvodu línání posoudit (neklasifikován).

 

Pozice 6.:

Srst silně znečištěná či výrazně skvrnitá (neklasifikován). Jiná barva očí, drápů či ostatní nepřípustné vady, které jsou popsány v páté a šesté pozici výchozích plemen.

 

Pozice 7.:

Viz Všeobecná část.

Návrh standardu Zakrslý teddy japanovitý (ZTdj)

Genotyp:

AA bjbj CC DD gg vv fufu Dwdw

 

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc            1.        2.       3.      4.      5.      6.

kg                 0,3    0,5     0,7    0,9     1,1     1,3

 

Bodovací stupnice:

  1. Hmotnost 10 bodů
  2. Tvar 20 bodů
  3. Typ 20 bodů
  4. Srst 15 bodů
  5. Dle výchozích plemen 20 bodů
  6. Dle výchozích plemen 10 bodů
  7. Péče a zdraví 5 bodů

 

Pozice 1. - hmotnost

0,80-0,99 kg   1,00-1,19 kg  1,20-1,40 kg  1,41-1,50 kg   1,51-1,60 kg

8 bodů             9 bodů           10 bodů          9 bodů            8 bodů

 

Pozice 2. - tvar

Viz všeobecná část a dále: při zjišťování tvaru zvířete je nutné celé tělo dokonale prohmatat, zvláště pokud jde o kůži králíka a hřbetní linii, neboť dlouhý vlas zakrývá tvarové nedostatky.

 

Pozice 3. - typ

Odpovídá kritériím  třetí pozice u hermelína a páté pozice u hermelína.

 

Pozice 4. - srst

Srst je hustá, jemná, je tvořena třemi typy chlupů a to podsadou, pesíky a polopesíky. Srst připomíná strukturou angoru. pesíky jsou však zastoupeny ve větším množství. Je rovnoměrně rozložená po celém těle, včetně břicha a hlavy. délka srsti je 5-8 cm. Končetiny jsou osrstěny jako u plemen s normální srstí.

 

Pozice 5. - plemenný znak

Plemenný znak tvoří čelenka v osrstění hlavy a polodlouhá srst na uších. Čelenka - míní se jí srst na hlavě, která musí být u dospělého králíka dlouhá. U uší se rozděluje a padá po stranách do očí králíka, vpředu přes nos dolů.

 

Pozice 6. - barva krycího chlupu, podsady, očí a drápů, kresba

Odpovídá 5.pozici a 6. pozici japonského králíka.

 

Pozice 7. - péče a zdraví

Viz Všeobecná část

 

Přípustné vady:

 

Pozice 1.:

Viz stupnice hmotnosti.

 

Pozice 2.:

Viz všeobecná část.

 

Pozice 3.:

Menší odchylky od požadovaného typu těla, užší hrudník, zřetelný krční zářez, velmi tenké a slabé končetiny. Menší odchylky od požadovaného typu hlavy. Špičaté uši. Délka 5,6 – 7 cm. Uši ze široka nasazené.

 

Pozice 4.:

Nevyrovnaná délka srsti. Mírně kratší či delší srst. Menší množství pesíků. Mírný náznak plemenných znaků angory. Mírný náznak plstnatění srsti.

 

Pozice 5.:

Kratší či méně hustá čelenka.

 

Pozice 6.:

Odpovídá 5.pozici a 6. pozici japonského králíka.

 

Pozice 7.:

Viz všeobecná část.

 

Nepřípustné vady:

 

Pozice 1.:

Hmotnost nižší než 0,80 kg a vyšší než 1,6 kg (neklasifikován).

 

Pozice 2.:

Viz všeobecná část.

 

Pozice 3.:

Výrazné odchylky od požadovaného typu (výluka). Dlouhý krk (výluka). Plazivý pohyb (výluka). Dlouhá úzká hlava (výluka). Délka uší delší než 7 cm (výluka). Uši kratší než 4 cm (neklasifikován).

 

Pozice 4.:

Srst téměř bez podsady (výluka). Srst kratší než 4 cm a delší než 9 cm (výluka). Výrazné plstnatění srsti (výluka). Struktura angorské nebo liščí srsti (výluka). Dlouhé chupy na končetinách (výluka).

 

Pozice 5.:

Malá či chybějící čelenka (výluka). Uši osrstěné jako u angory – praporky (výluka).

 

Pozice 6.:

Odpovídá 5.pozici a 6. pozici japonského králíka.

 

Pozice 7.:

Viz všeobecná část.

Zakrslý rex (ZRex)

Genotyp:

dle výchozího plemene

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

kg

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

1,2

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, u strakáčů kresba 20 bodů
6. Barva podsady, případně mezibarva 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost

0,8 - 0,99 kg
1,00 - 1,19 kg
1,20 - 1,40 kg
1,41 - 1,50 kg
1,50 - 1,60 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů
9 bodů
8 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo je krátce zavalité, stejně široké po celé délce. Končetiny jsou krátké a zakrslému typu přiměřeně silné. Na stole má předvést kočičí nášlap. Krk je neznatelný, pírko má velmi krátké. Hlava je v poměru k malému tělu značně velké, avšak krátká, široká v čele, s výraznými rovnými lícními partiemi a krátkou tupou tlamičku, kterou označujeme jakou žabí tlamu. Šířka čela ve výši očí u samců nad 5,5 cm, u králiček nejméně 5 cm. Oči jsou mimořádně velké a vypouklé. Uši mají mít délku nejvýše 5,5 cm, jsou těsně u sebe zpříma nesené, dobře osrstěné a jemné, nikoliv však tzv. papírové. Na svých koncích mají být pěkně zaoblené.

Pozice 4. - Srst
Rexovitá srst je mimořádně hustá a pružná. Její poloha vzhledem ke kůži je kolmá nikoliv šikmá. Ideální délka je 14 - 15 mm. Pevné, pružné, ale nikoliv hrubé pesíky mohou převyšovat podsadu o 1 mm, nesmějí být zvlněné nebo zkadeřené. Určitým měřítkem kvality srsti je oblast zátylkového klínu, kde musí být srst rovná bez zvlnění.

Pozice 5. -
dle výchozího plemene

Pozice 6. -
dle výchozího plemene

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Menší odchylky od požadovaného typu těla a hlavy. Zřetelný krční zářez. Užší hrudník, delší pírko. Velmi tenké nebo příliš hrubé končetiny. Užší tlamička, šířka čela ve výši očí menší než 5,5 cm u samců a menší než 5 cm u samic. Méně osrstěné, silně růžové prosvítavé a zašpičatělé uši. Délka uší 5,6 až 7 cm. Uši zeširoka nasazené, menší nevypouklé, tzv. utopené oči.

Pozice 4. - Řidší měkká, méně pružná srst, které říkáme vatová. Pesíky převyšující podsadu o více než 1 mm. Sklon k mírnému zvlnění srsti, zvláště na zátylkovém klínu. Sklon ke zkadkeření srsti. slabě zkroucené špišky pesíků. Menší odchylky od požadované délky srsti v krycím chlupu s přihlédnutím k délce chlupu 14 až 15 mm.

Pozice 5. - dle výchozího plemene

Pozice 6. - dle výchozího plemene

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Zásadní a nápadné odchylky od požadovaného typu (výluka). Dlouhý krk a plazivá pohyb (výluka). Dlouhá a úzká hlava (výluka). Uši delší než 7 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst krátší než 11 a delší než 17 mm. (výluka), Vysloveně zvlněná nebo zkadeřené srst (tzv. perzián - výluka). Zcela chybějící pesíky (výluka) Pesíky přečnívající podsadu o více něž 2 mm (neklasifikován).

Pozice 5. - dle výchozího plemene

Pozice 6. - dle výchozího plemene

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část